Adekvat Översättningsbyrå har lång erfarenhet av juridiska översättningar

Vårt samarbete med etablerade Notarius Publicus gör att du snabbt och smidigt får dina juridiska handlingar legaliserade för privat bruk samt i affärsjuridiska sammanhang.

Detta innebär att de kommer vara juridiskt giltiga i domstolar, affärsprocesser eller vid familjerättsliga processer såsom adoption.

Våra tjänster inom juridisk översättning passar dig som idag har behov av snabba och professionella uppdrag som ett led i era uppdrag inom förvaltning, på juristfirma eller på företagets juristavdelning.

Vanligen förekommande uppdrag rör sig om avtal, brev, testamenten eller andra handlingar med juridiskt innehåll.

Även du som privatperson med behov av familjejuridiska dokument kopplade till migration, vigsel, adoption eller skilsmässa får dina behov tillgodosedda med snabba och kostnadseffektiva översättningstjänster.

Vi har även erfarenhet av tolkning inom civilrättsliga processer eller brottsmål.

Exempel på företag som vi hjälpt med översättning.