Personhandlingar för privatpersoner och företag

Adekvat har hjälpt tusentals privatpersoner i olika skeden av livet där behov av översättning av dokument måste ske snabbt, effektivt och pålitligt.

Vi hanterar dagligen olika typer av dokument som sträcker sig över

 • Betyg
 • Arbetsintyg
 • Skilsmässa
 • Giftermål
 • Adoption
 • Dödsfall
 • Födelseattest
 • Domstolshandlingar
 • Brottsmål
 • Civilrättsliga mål
 • Utlåtanden från myndigheter
 • Asylhandlingar
 • Migrationshandlingar
 • Referenser

Våra översättare har ofta varit verksamma som anställda eller konsulter inom de fackområden de arbetar med i översättningsuppdragen.